Araştırma ve Geliştirme

İşletme olarak en büyük AR-GE sahamız işletmemizin de kurulmasında altyapıyı oluşturan Dr. Yılmaz Klinik’tir. Binlerce hastaya sahip kliniğimizde yapılan vaka çalışmaları ve kullanılan preparatlar kayıt altına alınmakla birlikte dünyada yapılan klinik çalışmalar da incelenerek çeşitli formülasyonlar geliştirilmiştir. Dr. Yılmaz Takviye Edici Gıdalar iyi tarım uygulamaları (GAP), iyi toplama ve kurutma uygulamaları (GCP), iyi üretim uygulamalarının (GMP) yanısıra en önemlisi olan iyi klinik uygulamaları (GCP) ve 10.000’i aşkın vaka çalışmaları ile geliştirilip üretilmektedir.

Ayrıca mühendis, kimyager ve tıbbi ve aromatik bitki uzmanlarından oluşan teknik ekibimiz tarafından hammaddeden son ürüne kadar yapılan çeşitli mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler sayesinde yüksek kalitede standardize ürünler geliştirilmektedir. Mevcut çalışmalarımızın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi rehberliğinde de AR-GE faaliyetlerimiz devam etmekte ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün genişlemektedir.