Dr. Yılmaz İlaç Hammaddeleri,

Şifalı bitkilerin toprağa ekiminden başlayıp bitkisel kapsül, ballı bitkisel karışımlar, soğuk pres yağlar, aromatik yağlar ve aromatik sular gibi nihai ürüne dönüşmesi esasına dayanan bir markadır. Tesislerinde bitki sterilizasyonu, kapsül dolum sistemleri, soğuk pres, aromatik distilasyon uygulamaları, bitki tentür çalışmaları gibi birçok yöntem kendi Ar-Ge laboratuvarında yapılan çalışmalar doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Üretim Tesisimiz

800 m2 alana sahip 3 katlı üretim tesisimizde öğütme, sterilizasyon, kapsül dolum, soğuk pres, sıvı dolum ve etiketleme birimleri bulunmaktadır. Bu ünitelerde doğal ortamından mevsiminde toplatılan ya da en uygun koşullarda ıslah edilmiş tohumlardan kültürü yapılmış bitkiler işlenerek son ürüne dönüştürülür. Bitkisel kapsüller, ballı bitkisel karışımlar, tentürler, soğuk pres yağlar, aromatik yağlar gibi pek çok ürünün üretildiği işletmemizde her birinin üretim yeri birbirinden ayrılarak kontaminasyon riski en aza indirgenmiştir. HACCP kuralları dikkate alınarak tasarlanan ve üretim aşamasında da bu kuralları göz ardı etmeyen işletmemiz yüksek kaliteli, hijyenik ürünler üretmeyi kendine ilke edinmiştir.